COMITETUL  ȘTIINȚIFIC

 

Prof. dr. Ioan Donisă

Univ. „Al. I. Cuza”, Iași

 

Prof. dr. Ionel Haidu

University of Lorraine - Metz, France

 

Prof. dr. Jaromir Kolejka
Institute of Geonics, Academy of Sciences of
Czech Republic, Brno Branch
 

Prof. dr. Timár Gábor

Dept. of Geophysics and Space Science Eötvös University of Budapest

 

Conf. dr.  Ing. Teodor Moraru

Univ. Agrară de Stat din Moldova

 

Conf. dr.  Ing.. Gabriela Biali

Univ. Tehnic㠄Gh. Asachi” Iași

 

Conf. cerc. dr. Maria Nedealcov

Academia de Științe a Republicii Moldova

 

Conf. dr. Ioan Rus

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

 

CS. III. dr. Ștefan Bilașco

Academia Română Filiala Cluj-Napoca

 

Persoana de contact

 

CS. III. dr. Ștefan Bilașco

Academia Română Filiala Cluj-Napoca