Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

Facultatea de Geografie

 

Academia de Științe a Republicii Moldova

Institutul de Ecologie și Geografie

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Facultatea de Cadastru și Drept

 

Universitatea Tehnic㠄Gh. Asachi”, Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului