S.I.G. ĪN EVALUAREA VULNERABILITĂŢII ŞI RISCULUI

 

TEMATICILE  SIMPOZIONULUI

 

 

S.I.G. īn evaluarea vulnerabilităţii şi riscurilor hidro-climatice.

 

S.I.G. īn evaluarea vulnerabilităţii şi riscurilor geomorfologice.

 

S.I.G. īn evaluarea vulnerabilităţii şi riscurilor de mediu.

 

S.I.G. īn evaluarea vulnerabilităţii şi riscurilor demografice.

 

S.I.G. īn amenajarea teritoriului, cadastru şi administraţie publică.